AV-9016NV

AV-9016NV

Model
AV-9016NV
Frequency Range
VHF:87.5-230MHz;UHF:470-790MHz
Receiving Range
VHF/UHF
Gain
28dB
Output Level
100dBuV max
Impedance
75Ω
Noise Figure
<4.5dB
Power Supply
DC12V/24V

Related Products

Contact