AV-9011S

AV-9011S

Model
AV-9011S
Frequency Range
VHF:47-230MHz UHF: 470-790MHz
Receiving Range
FM/VHF/UHF
Gain
VHF:28dB;UHF:32dB
Output Level
105dBuV max
Impedance
75Ω
Noise Figure
≤3dB
Power Supply
DC12V

Related Products

Contact