AV-9011NV

AV-9011NV

Model
AV-9011NV
Frequency Range
AM:520-1719Khz;FM:88-108MHz VHF:88-230MHz;UHF:470-790MHz
Receiving Range
VHF/UHF
Gain
32dB
Output Level
100dBuV max
Impedance
75Ω
Noise Figure
≤4.5dB
Power Supply
DC12V

Related Products

Contact